Všeobecné obchodní podmínky,
storno podmínky, GDPR

Obchodní podmínky

 • ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
 • Firma Nové Adalbertinum s.r.o. se sídlem na adrese Velké náměstí 32/40, 500 03 Hradec Králové, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, spisová značka C 48817 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen jako „Hotel“).

  Objednatel jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“). Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

  REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

  Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné písemně, tj. e-mailem, telefonicky, na webových stránkách Hotelu nebo prostřednictvím externího rezervačního portálu booking.com.

  Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel písemně, tedy emailem, potvrdí objednateli provedenou rezervaci nebo v případě automatického e-mailového potvrzení generovaného příslušným on-line rezervačním systémem.

  Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.

  Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

  CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak. V ceně ubytování je zahrnuto DPH a městský poplatek z pobytu ve výši 15 Kč za osobu za noc.

  Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit pouze písemnou formou, tedy e-mailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.

  Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com), je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele a to způsobem, který poskytovatel vyžaduje za podmínek rezervace.

  Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín, je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

  Ubytování je možné uhradit v hotovosti, v případě platby kreditní nebo platební kartou bude účtována částka v měně CZK.

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty objednatele až do výše celkové částky za ubytování.

  PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

  Objednatel má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor. Objednatel je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji a přilehlých prostorách během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena hotelem.

  Objednatel je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava.

  Objednatel je povinen nejpozději v den příjezdu uhradit náklady spojené s využitím ubytovacích služeb Hotelu, nejpozději v den odjezdu je pak host povinen uhradit ostatní náklady (doplňkové či jiné hotelové služby), nebylo-li dohodnuto jinak.

  Objednatel může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Hotel neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu hotelu.

  Doba přihlášení do hotelu je od 14:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Hotelem.

  Doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a může být zpoplatněno.

  Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby objednateli naúčtoval penále ve výši 5000 Kč za vyčištění pokoje nebo prostor hotelu. Kouření je možné pouze před hotelem nebo na nádvoří v místě tomu vyhrazeném.

  Ubytování s domácími mazlíčky není možné.

  PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU

  Hotel je povinen pro objednatele zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu hotelu.

  V případě, že Hotel nemůže objednatele ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, má Hotel povinnost zajistit pro objednatele adekvátní ubytování v jiném zařízení.

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2022. Objednatel je povinen řídit těmito aktuálními podmínkami. Hotel shromažďuje osobní údaje objednatele (viz. GDPR podmínky).
na hotel

Storno podmínky

 • STORNO PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ
 • Storno poplatky na ubytovací služby neúčtujeme v případě zrušení rezervace do 22 dní před termínem příjezdu hosta, host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o zrušení rezervace

  • při zrušení rezervace 21 – 15 dní před termínem příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 30% z ceny ubytování

  • při zrušení rezervace 14 – 8 dní před termínem příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 50% z ceny ubytování

  • při zrušení rezervace 7 dní – 2 dny před termínem příjezdu 80% z ceny ubytování

  • při zrušení rezervace méně než 2 dny před termínem příjezdu nebo v případě písemného neoznámení zrušení rezervace bude jako storno poplatek účtováno 100% z ceny ubytování


  Pro hosty, kteří svůj pobyt vybírají s časovým předstihem, doporučujeme uzavřít pojištění storna pobytu. V případě něčeho nepředvídatelného, kdy nebude moci host nastoupit pobyt, např. z důvodu nemoci (ať již vlastní nebo některého člena rodiny) nebo z důvodu překážek COVID-19, které jsou na straně hosta (nařízená karanténa apod.), právo hotelu na úhradu storno poplatku není dotčeno.

  V případě, že není ubytování možné z důvodu kolize s aktuálně platnými zákazy a nařízeními Vlády ČR nebo jiných orgánů státní moci z důvodu COVID-19, tedy překážek na straně hotelu, má tak host právo na zrušení pobytu bez storno poplatku a na vrácení dříve uhrazených záloh.

na hotel

GDPR

 • SDĚLENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“ v souvislosti s návštěvou webových stránek www.noveadalbertinum.cz a při zpracování osobních údajů.

  Zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů
  Odeslání dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře
  jsou sbírány i osobní údaje, které se nachází

  v zašifrovaném rozhraní a jedná se o následující údaje:
  • datum a čas odeslání poptávkového formuláře;
  • údaje z odeslaného poptávkového formuláře
  • případný dotaz návštěvníka;


  Zpracování těchto protokolových souborů provádí Nové Adalbertinum s.r.o. se sídlem Velké náměstí 32/40, 500 03 Hradec Králové, IČ: 14100568 Obchodní rejstřík: C 48817 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

  V případě zájmu uživatele webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, budeme zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto uživatele, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy, jména a příjmení. „Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Nové Adalbertinum s.r.o. zjistí z chování uživatele na webových stránkách, případně newsletteru.

  Osobní údaje uživatele začneme zpracovávat až poté, co uživatele vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, nebudou se vyplněné údaje nikde ukládat.

  Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti. Udělený souhlas lze taktéž odvolat kliknutím na odkaz „Z odběru se můžete odhlásit “ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

  Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí služeb online na webových stránkách společnosti
  V případě nákupu služeb na webu budeme zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a příp. adresa (nepovinný údaj). Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků budeme provádět za účelem realizace uzavření kupní smlouvy, dále za účelem splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, jakož i za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v prevenci případných soudních sporů vyplývajících z uzavřených kupních smluv. Výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let od uzavření příslušné kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním poptávek, dotazů souvisejících s ubytovacími službami na webových stránkách.

  V případě poptávky služeb na webu budeme zpracovávat osobní údaje budoucího zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, příp. firma. Po zpracování příslušné poptávky můžeme výše zmíněné údaje použít dále pro své marketingové účely týkající se její nabídky ubytovacích služeb, a to ve svém oprávněném zájmu v souladu s recitálem č. 47 GDPR. V tomto případě má subjekt údajů právo na výmaz či být zapomenut, přičemž tyto požadavky může směřovat emailem na recepce@noveadalbertinum.cz.

  Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou.
  Osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu či pasu, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt v Nové Adalbertinum s.r.o. , zpracováváme na základě právního důvodu, který jí ukládá zákon. Jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 odstavec 1 písm. c) GDPR. V této souvislosti naše společnost uchovává jméno, příjmení a emailovou adresu svých zákazníků i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti Nové Adalbertinum s.r.o. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od zákazníků a tím možnosti zlepšovat svoji nabídku a služby v souladu s recitálem č. 47 GDPR. Zpětnou vazbu bude společnost Nové Adalbertinum s.r.o. zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s výše uvedeným, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem pobytu v hotelu, tedy obchodní sdělení. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem služby zaslán zákazníkům jen jednou. Společnost Nové Adalbertinum s.r.o. bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. Upozorňujeme, že výše uvedené druhy zpracování osobních údajů zahrnují profilování.

na hotel